บริการรถตู้นำเที่ยว

 

รายการเช่ารถ (พร้อมคนขับ) ราคา (บาท)
เช่ารถตู้ D4D (ไม่รวมน้ำมัน) วันละ  
ดอยตุง-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-เชียงแสน (รวมน้ำมัน)  
ดอยตุง (รวมน้ำมัน) ครึ่งวัน (รับ-ส่งแม่สาย)  
ดอยแม่สลอง (รวมน้ำมัน) ครึ่งวัน (รับ-ส่ง แม่จัน/แม่สาย)  
ดอยตุง-ดอยแม่สลอง (2 ดอย รับ-ส่ง แม่จัน/แม่สาย) (รวมน้ำมัน)  
ดอยตุง-ดอยแม่สลอง (2 ดอย รับ-ส่ง อ.เมือง เชียงราย) (รวมน้ำมัน)  
ดอยตุงและดอยแม่สลอง กระเหรี่ยงคอยาวบ้านยะผ่า (รวมน้ำมัน)  
ภูชี้ฟ้า ไป-กลับ (รวมน้ำมัน)  
ภูชี้ฟ้า นอน 1 คืน (รวมน้ำมัน) ขึ้นบ่าย ลงก่อนบ่าย  
ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง นอน 1 คืน (รวมน้ำมัน)  
ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง ไป-กลับ (รวมน้ำมัน)  
ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง (นอน 1 คืน) – เชียงของ – เชียงแสน – สามเหลี่ยม – แม่สาย (รวมน้ำมัน)  
ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง (ไป-กลับ) – เชียงของ – เชียงแสน – สามเหลี่ยม – แม่สาย (รวมน้ำมัน)  
ดอยอ่างขาง (ไป-กลับ) รวมน้ำมัน  
ดอยอ่างขาง (ค้างคืน) รวมน้ำมัน  
ดอยอ่างขาง (ค้างคืน) ส่งออกเชียงใหม่ (รวมน้ำมัน)  
เชียงราย-เชียงใหม่ รับหรือส่ง (รวมน้ำมัน)  
รับ-ส่ง แม่สาย-สนามบิน (รวมน้ำมัน)  
รับหรือส่ง เชียงราย – เชียงของ (รวมน้ำมัน)  

 

สอบถามข้อมูลการเช่ารถและการเดินทาง โทร. 086-6565559

 

.