เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน

 

โปรแกรมเที่ยว เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน

          เมืองเชียงตุง เมืองลา ประเทศพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานานอารยะธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทยใหญ่ไทยลื้อไทยเขินและชาวพม่าดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสเมืองคาสิโน(เมืองลา)หรือที่เรียกว่าSMALL LASVEGASOFSOUTH EAST ASIAเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำท่านไปสัมผัสและจดจำอย่างมิรู้ลืม

( 2คืน 3วัน / ไปรถ กลับ รถ )

.