เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง 4 วัน 3 คืน โดยรถไฟความเร็วสูง

ใบอนุญาติ 21/00934

*image from https://mgronline.com/indochina/detail/9640000092914

.