สิบสองปันนา คุนหมิง 5 คืน 6 วัน

ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม ไทลื้อสิบสองปันนา และมหานครแห่งมณฑลยูนนาน คุนหมิง

เชียงของ –ห้วยทราย –หลวงน้ำทา –เมืองหล้า –เชียงรุ่ง –คุนหมิง –ป่าหิน –เชียงของ

( ไป รถ กลับ รถ  /  5 คืน 6 วัน )

.