เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง 2 วัน 1 คืน โดยรถไฟความเร็วสูง

ใบอนุญาติ 21/00934

 

*image from https://www.prachachat.net/d-life/news-1019322

.