สิบสองปันนา 3 คืน 4 วัน

สิบสองปันนา ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อ

เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา เชียงรุ่ง เมืองหล้า ห้วยทราย เชียงของ

( ไปรถ  กลับ  รถ  /  3 คืน 4 วัน )

.