แชงกรีล่า – ต้าลี่ – คุนหมิง 8 คืน 9 วัน

ไทย – ลาว – จีน (ตอนใต้) เชียงของ – ห้วยทราย – สิบสองปันนา – ลี่เจียง – แชงกรีล่า ต้าลี่ คุนหมิง – บินกลับประเทศไทยไปรถ กลับ รถ 8 คืน 9 วัน (บินภายใน) บริการประทับใจ ปลอดภัย คุ้มราคา

.