ฉงชิ่ง – อู่หลง – ต้าจู๋ – สุ้ยหนิง 5 วัน 4 คืน

ฉงชิ่ง – อู่หลง – ถ้ำฝูหยงต้ง – หลุมฟ้า – สะพานสวรรค์ – น้ำตกหุบผาสวรรค์ – สุ้ยหนิง
 วัดเจ้าแม่กวนอิม – ต้าจู๋ – หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – โชว์ IMPRESSION WULONG – 5 วัน 4 คืน

.