สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ….นมัสการมหาบูชาสถาน… เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ….นมัสการมหาบูชาสถาน… เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์

 

ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

.