ไหว้พระธาตุ 9 จอม

 

การเดินทางไปนมัสการพระธาตุ 9 จอม เป็นกิจกรรมสำคัญที่ พุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาด ซึ่งมีคำกล่าวที่ว่า หากได้เดินทางไปสักการะพระธาตุ 9 จอมได้ครบทั้งหมดในวันเดียว ถือเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง เพราะต้องศัยความพยายามในการเดินทาง บวกกับแรงศรัทธา เมื่อได้กราบไหว้สักการะพระธาตุซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าถึง 9 แห่ง สิ่งที่ได้รับจึงเป็นความสุขที่ประมาณค่ามิได้ และตามความเชื่อล้านนานั้น เชื่อว่า หากได้สักการะพระธาตุ 9 จอม จะเกิดสิริมงคล “อยู่ดีกินหวาน” ซึ่งหมายถึง อยู่ดีมีสุขนั่นเอง จะประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน และการดำเนินชีวิต

 

1. พระธาตุจอมทอง
ความเชื่อในการไหว้ : พระธาตุดอยจอมทอง เชื่อกันว่าถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะมีทรัพย์สินและเงินทอง

2. พระธาตุจอมหมอกแก้ว
ความเชื่อในการไหว้ : พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว เชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิต อธิฐาน
อุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จ

3. พระธาตุจอมผ่อ
ความเชื่อในการไหว้ :  พระธาตุจอมผ่อ ผ่อ เป็นภาษาเหนือแปลว่า ดูหรือมองเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐาน
เปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต

4. พระธาตุจอมแจ้ง
ความเชื่อในการไหว้ : พระธาตุดอยจอมแจ้ง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง

5. พระธาตุจอมแว่
ความเชื่อในการไหว้ : พระธาตุดอยจอมแว่ ความหมายนัยยะที่ 1 แว่ ภาษาเหนือแปลว่า แวะ ถ้าผู้ใดมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ความหมายนัยยะที่ 2 แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูดจา เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ

6. พระธาตุจอมจ้อ
ความเชื่อในการไหว้ : พระธาตุดอยจอมจ้อ หมายถึงพูดดี พูดเก่ง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานก็จะประสบผลสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมา ซึ่งความ สำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ

7. พระธาตุจอมกิตติ
ความเชื่อในการไหว้ : พระธาตุดอยจอมกิตติ เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เจ้าคนนายคน

8. พระธาตุจอมจันทร์
ความเชื่อในการไหว้ : พระธาตุดอยจอมแจ้ง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

9. พระธาตุจอมสัก
ความเชื่อในการไหว้ : พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐาน จะได้รับศิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์

ไหว้พระธาตุ 9 จอม ใน 1 วัน รถตู้ 1 คัน ราคา 3,xxx บาท

สอบถามโทร. 081-xxxxxxx

.